Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Chương trình hành động xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Theo Chương trình hành động, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ chú trọng phổ biến, quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững gắn với tiếp tục quán triệt, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh.

Cùng với đó, kết hợp tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về văn hóa Hải quan Quảng Ninh, lan tỏa các tấm gương điển hình, nhân tố tiêu biểu là cá nhân, tập thể gắn với hình ảnh lực lượng Hải quan Quảng Ninh trong giai đoạn mới “Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả”, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thích ứng môi trường quốc tế.

Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh xác định, phát huy vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo chủ động tham gia ý kiến với các sở, ngành, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách liên quan chủ trương xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh. Đồng thời, tham gia các văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp về tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu đối với các nhóm hàng có tác động đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh như: hàng hóa liên quan đến lĩnh vực văn hóa, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm tra nhà nước về chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy…

Từ đó, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp, nhất là bổ sung các chế tài mạnh để xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời, chủ động nghiên cứu về chính sách mặt hàng, chính sách thuế, văn bản quy phạm pháp luật để chuẩn bị, hỗ trợ cho phát triển phát triển công nghiệp văn hóa, các sản phẩm văn hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhất là các sản phẩm văn hóa ứng dụng công nghệ cao. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo định hướng hải quan số, hải quan thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động, tích cực vào cuộc với các cơ quan, ban hành của Tỉnh để cải thiện môi trường đầu tư trên cơ sở triển khai hiệu quả nền tảng số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo chú trọng công tác kiểm soát, phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là ma túy qua biên giới, đảm bảo kiểm soát tốt địa bàn; tình hình tại cửa khẩu, các điểm xuất hàng để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa là thực phẩm bẩn, văn hóa phẩm độc hại, hàng hóa không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội. Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh, tham mưu Tỉnh chỉ đạo, điều phối hiệu quả giữa các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hải quan Quảng Ninh cũng tích cực tham gia với tỉnh Quảng Ninh tăng cường các lĩnh vực quản lý về văn hóa, trong đó có thực hiện chuyển đổi số với trọng tâm là phát huy vai trò của cơ quan hải quan trong tiến trình thực hiện cửa khẩu số, hải quan số, hải quan thông minh, biên giới thông minh để góp phần thực hiện chặt chẽ, đồng bộ với nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan quản lý toàn tỉnh. Qua đó, góp phần kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu quản lý nói chung, quản lý văn hóa, con người, doanh nghiệp nói riêng giữa các cấp chính quyền, cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng chỉ đạo xây dựng môi trường làm việc, văn hóa công sở của Đảng bộ theo hướng văn minh, lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, đổi mới sáng tạo đi đôi với xây dựng hình ảnh, tác phong của lực lượng Hải quan Quảng Ninh theo hình ảnh chung về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tâm, mẫu mực, năng động, sáng tạo vì người dân phục vụ.

Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức Hải quan Quảng Ninh trên cơ sở kế thừa các chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức hải quan; Xây dựng và phát triển lực lượng Hải quan Quảng Ninh gắn với nâng cao hệ giá trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó định hướng hệ giá trị lực lượng Hải quan Quảng Ninh cần phát triển toàn diện các mặt trên cơ sở định hướng của Tỉnh về phát triển con người Quảng Ninh gắn với hệ giá trị “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”. Tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế để lan tỏa bản sắc văn hoá, con người Quảng Ninh và xây dựng hình ảnh về lực lượng Hải quan…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex