(Xây dựng) – Trong số 60 công trình ở huyện Phước Sơn được Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành thanh tra, có 9 công trình đảm bảo đúng quy định, 51 công trình có sai phạm trong giai đoạn 2019-2022.

Quảng Nam: Thanh tra 60 dự án, có 51 công trình xây dựng cơ bản phát hiện sai phạm ở huyện Phước Sơn giai đoạn 2019-2022
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra nhiều sai phạm tại huyện Phước Sơn sau thanh tra trong giai đoạn 2019-2022.

Ngày 17/11, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn giai đoạn 2019-2022.

Qua thanh tra xác định trong giai đoạn 2019-2022, UBND huyện Phước Sơn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng, định hướng bố trí vốn, thanh toán về đầu tư công; phổ biến và chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện còn thiếu kiểm tra, giám sát, đôn dốc, nên kết quả đầu tư công trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế như: Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn còn bị động bởi phân bổ nguồn vốn đầu tư của cấp trên phải điều chỉnh nhiều lần, nhiều dự án không thực hiện được do không có vốn, không phù hợp với quy hoạch, có dự án chưa có mặt bằng sạch; thực hiện giải ngân vốn đầu tư thấp, kéo dài làm giảm hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Từ năm 2019 – 2022 tổng số dự án được tổ chức đấu thầu qua mạng 100 dự án, tổng giá gói thầu 856,077 tỷ đồng; giá trị trúng thầu 820,148 tỷ đồng; tỷ lệ giảm thầu 0,96%.

Từ năm 2019 – 2022, tổng số dự án được chỉ định thầu 186 dự án, tổng giá gói thầu 163,727 tỷ đồng; nguyên nhân chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu thấp, bình quân chỉ đạt 0,6%. Tại dự án Đường giao thông vào vùng dược liệu xã Phước Thành, huyện Phước Sơn việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu, việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, công bằng trong đấu thầu, để xảy ra hiện tượng tiêu cực, sự việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, thụ lý và thuộc trường hợp phải hủy thầu theo quy định tại Điều 17 Luật Đấu thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Hiện nay, UBND huyện đã thực hiện hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại và nhà thầu mới đang tiến hành thi công công trình theo quy định.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 60 công trình, kết quả thanh tra thể hiện công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán, các chủ đầu tư thực hiện theo văn bản quy định hiện hành.

Trong đó, qua thanh tra có 9 công trình đảm bảo đúng theo quy định, không phát hiện sai phạm phải xử lý. Các công trình gồm sửa chữa cầu bản Km3+886 (cầu khỉ) tuyến ĐH5.PS (Phước Công – Phước Lộc). Đường vào khu sản xuất khe Xà Men thôn 2 xã Phước Hòa; Hệ thống cống thu dẫn nước đoạn cống đường bao dọc theo trục 29; Trường Tiểu học xã Phước Công; Cống hộp ĐH1.PS Km15+610; Mương kín qua khu dân cư ĐH1.PS (km14+400-km15+200); Nước sinh hoạt thôn 1 tổ Trà Văn B xã Phước Kim; Nước sinh hoạt thôn 2 (thôn 8a và 8b cũ) xã Phước Lộc; Nâng cấp, mở rộng nền đường, cống thôn 1.

Trong số 60 công trình, qua thanh tra có 51 công trình có sai phạm. Cụ thể, trong quá trình giám sát, một số đơn vị tư vấn giám sát chưa thực hiện tốt công tác giám sát, không kiểm tra khối lượng, cùng Ban quản lý xác nhận, lập biên bản nghiệm thu khối lượng làm cơ sở để đơn vị thi công lập hồ sơ thanh, quyết toán không đúng với khối lượng thực tế thi công; thiết kế – dự toán bản vẽ thi công sai khối lượng, sai đơn giá, định mức của một số dự án, công trình với tổng số tiền sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó có 40 công trình đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 879.359.000 đồng; 6 công trình đã nghiệm thu, quyết toán A-B, chưa quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 202.876.000 đồng; 5 công trình đang thực hiện, chậm tiến độ, có sai phạm lớn về đơn giá, định mức với giá trị sai phạm 1.492.999.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quá trình thực hiện dự án và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2019 – 2022 của huyện cơ ban tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót tại một số dự án, công trình được thanh tra, trong giai đoạn lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán còn một số tồn tại sai sót về đơn giá, định mức, khối lượng, chưa kịp thời điều chỉnh làm tăng giá trị dự toán.

Cụ thể, công trình Đường giao thông nối xã Phước Năng – Phước Chánh (ĐH6), công trình cầu xã Ka, xã Phước Công, công trình cầu Dăk Mét xã Phước Lộc…

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện hợp đồng giữa chủ dầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán của một số dự án chưa có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù dối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc, sai đơn giá, dịnh mức đối với hình thức hợp đồng trọn gói quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Ban Quản lý chưa có biện pháp khắc phục, giải quyết các khoản tạm ứng chưa thu hồi đối với công trình Đường giao thông nối xã Phước Năng – Phước Chánh, huyện Phước Sơn (ĐH6) theo đúng quy định. Ban Quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án để thanh toán một số khoản chưa phù hợp, chưa đảm bảo nguyên tắc…; Phòng Tài chính – Kế hoạch chi sử dụng nguồn kinh phí thẩm tra quyết toán chi chưa đúng quy định, sai đối tượng, cần phải khắc phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex